Onze terieven

Zorgverzekering

Wij hebben met een groot deel van de zorgverzekeraars een contract afgesloten. Kinderfysiotherapie wordt binnen de basisverzekering 18 keer vergoed. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie ziektekosten en betalen daarom geen eigen risico. Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen eisen t.a.v. verwijsbrieven, behandelingen aan huis of op scholen. Soms kan het raadzaam zijn dat u bij vragen hierover met uw zorgverzekeraar contact opneemt.

U kunt met uw kind voor onderzoek en kortdurende behandelingen zonder een verwijsbrief van de arts bij uw kinderfysiotherapeut terecht. Voor langdurige behandeltrajecten is meestal een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig.
Zorgverzekeraars vergoeden kinderfysiotherapie op school als er gewerkt wordt volgens het “gedragsprotocol kinderfysiotherapie op het basisonderwijs “. Onze praktijk werkt op enkele basisscholen volgens dit protocol.

Tarieven
Komt u met u kind zonder verwijzing bij ons terecht (DTF: directe toegankelijkheid kinderfysiotherapie) , vindt er eerst een screening plaats, waarna besloten wordt of uw kind verder onderzocht en behandeld wordt of eventueel doorverwezen naar de huisarts . Screening en behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraars.

  • Kinderfysiotherapeutische behandeling: 46,00 euro
  • Kinderfysiotherapeutisch rapport: 46,00 euro
  • Kinderfysiotherapie aan huis: 59,00 euro
  • Screening bij directe toegang: 14,00 euro
  • Overleg met derden en ouders: 46,00 euro

De betaling verloopt v.w.b. de zorgverzekeraars digitaal en rechtstreeks met de zorgverzekeraar. Voor aanvullende , niet verzekerde, consulten ontvangt u een nota. Afspraken die niet 24 uur van tevoren afgemeld zijn worden in rekening gebracht.

Onze diensten

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en verloopt dit bijna ongemerkt vanzelf. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Sensorische integratietherapie

Bij Sensorische (zintuiglijke) integratie wordt informatie die het kind opneemt met ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en evenwichtsorgaan door de hersenen verwerkt.

Bekkenbodemtherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een gespecialiseerde fysiotherapie op het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. Net als bij volwassenen kunnen ook bij kinderen stoornissen van de bekkenbodem optreden.

TOP-therapie

TOP-Therapie: Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (begeleiding van vroeggeboren baby’s en hun ouders)