TOP-Therapie

TOP-Therapie: Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (begeleiding van vroeggeboren baby’s en hun ouders)

​Gaat u met uw vroeggeboren baby naar huis?
Onze Top-therapeut ondersteunt u en uw vroeggeboren kind na ontslag uit het ziekenhuis. Met als doel dat u met meer plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van uw baby kunt begeleiden.

Waarom?
U bent als ouder(s) de belangrijkste personen in het leven van uw kind. Daarom stimuleert men in het ziekenhuis al vroeg de band tussen u en uw baby. Lijfelijk contact en het begrijpen van de lichaamstaal van uw kind spelen daarbij een belangrijke rol. Door huid op huid contact kan uw baby zich op een ontspannen manier hechten aan uw geur, hartritme, stem en bewegingen.

Een vroeggeborene kan door zijn gedrag al laten weten waar hij/zij zich prettig bij voelt en hoe hij/zij het liefst gesteund of getroost wil worden. Een baby doet ook allerlei pogingen om grip te krijgen op wat er gebeurt, bijvoorbeeld door te zuigen, iets vast te grijpen of door steun te zoeken met de voetjes. Als u verteld wordt hoe u uw baby daarbij kunt helpen, geeft dat (voor beiden) veel voldoening en plezier. Veel ouders hebben het gevoel dat zij hun kind na thuiskomst opnieuw moeten leren kennen. Dat is niet zo vreemd, want een vroeggeboren baby moet zich nog aanpassen aan de thuisomgeving. Nu uw baby zich op temperatuur kan houden, voldoende drinkt en groeit, is hij/zij bovendien meer gericht op zijn omgeving. Uw baby zoekt naar een balans tussen zijn behoefte aan geborgenheid en het ontdekken van de wereld om hem heen.

Verluieren, voeden, knuffelen, spelen, of uitgaan met de wandelwagen zijn gewone dagelijkse bezigheden. Maar soms kunnen die gewone dingen vroeggeboren kinderen meer informatie geven dan ze op dat moment aankunnen. Het komt dan ook vaak voor dat vroeggeboren baby’s sneller schrikken of moelijker te troosten zijn dan op tijd geboren baby’s. Het is ook mogelijk dat zij meer moeite hebben om contact te maken of om hun aandacht vast te houden.

Ouders van een vroeggeboren kind zijn vaak moe of gestrest na de vroeggeboorte van hun baby en alles wat dat met zich meebracht. Dan kan het onvoorspelbare gedrag van hun baby veel extra energie kosten. TOP steunt daarom de ouders in de thuissituatie: om de signalen van de baby te leren (her-) kennen en er op een positieve manier op in te spelen.

​Werkwijze
De therapeut sluit aan bij de manier waarop tijdens de couveuseperiode in steeds meer ziekenhuizen wordt omgegaan met de behoeften van de vroeggeboren baby: de individuele ontwikkelingsgerichte zorg. TOP gaat niet uit van de problemen, maar van de mogelijkheden die uw kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen.

Het doel van het programma is dat uw kind op een actieve en ontspannen manier deel kan nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk zijn voor hem/ haar. De kinderfysiotherapeut van het ziekenhuis verteld u, voordat u met uw kind naar huis gaat, wat het TOP programma inhoudt.

De behandeling wordt uitgevoerd door een ervaren kinderfysiotherapeut, die bij u thuiskomt. Zij of hij heeft een aanvullende opleiding gevolgd in het begrijpen van de ‘lichaamstaal’ van jonge kinderen. De lichaamstaal bestaat uit het gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven. Samen kijkt u naar het gedrag van uw baby: waar is mijn kind aan toe, wat kan mijn kind zelf en wat doet het om dat te bereiken, waar heeft hij/zij hulp bij nodig en hoe kan ik hulp geven. Uw hulpvraag staat daarbij centraal . De ondersteuning die gegeven wordt betreft dus geen vaste ‘oefeningen’ maar wordt bepaald door de keuzes die passen bij u, uw kind en uw gezin.

Voor wie?
Deze therapie wordt geboden aan:

  • Alle baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram.
  • Voorwaarde is dat uw kind verzekerd is en dat er een kinderfysiotherapeut in uw regio werkt die opgeleid als TOP-therapeut. Voor de regio Maassluis, Westland, Vlaardingen en Rozenburg (ZH) is deze Kinderfysiotherapeut Birgit Hoynck van Papendrecht (Kinderfysiotherapie Maassluis).

Transmuraal
Er wordt aandacht besteed aan een goede samenwerking en communicatie tussen verschillende professionals rondom het vroeggeboren kind. Bij ontslag van het kind verzorgt de kinderfysiotherapeut uit het ziekenhuis de overdracht aan een kinderfysiotherapeut die werkzaam is in de woonomgeving van de ouder. 

Onze diensten

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en verloopt dit bijna ongemerkt vanzelf. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Sensorische integratietherapie

Bij Sensorische (zintuiglijke) integratie wordt informatie die het kind opneemt met ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en evenwichtsorgaan door de hersenen verwerkt.

Bekkenbodemtherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een gespecialiseerde fysiotherapie op het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. Net als bij volwassenen kunnen ook bij kinderen stoornissen van de bekkenbodem optreden.

TOP-therapie

TOP-Therapie: Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (begeleiding van vroeggeboren baby’s en hun ouders)