Privacyverklaring

Privacyverklaring Kinderfysiotherapie Maassluis

Kinderfysiotherapie Maassluis gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Kinderfysiotherapie Maassluis dan hebben wij uw gegevens nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak). Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer/mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens


Waarom is dat nodig?

Kinderfysiotherapie Maassluis heeft uw kind zijn of haar persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden om uw kind een onderzoek en behandeling te geven.
Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren deze gegevens?
Kinderfysiotherapie Maassluis bewaart deze gegevens 15 jaar na het beëindigen van het behandeltraject. (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)

Delen met anderen
Kinderfysiotherapie Maassluis zal de gegevens van uw kind indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan een andere zorgverlener voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan de verwijzer of overdracht naar een andere kinderfysiotherapeut).
Kinderfysiotherapie Maassluis heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilig gegevensoverdracht. (beveiligde zorgmail)

Wij zullen de gegevens van uw kind uitsluitend verstrekken aan een ICT-hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft onze Kinderfysiotherapiepraktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking van de persoonsgegevens van uw kind.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te (laten)corrigeren en of te (laten)verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kinderfysiotherapie-maaassluis.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om de gegevens van uw kind gaat.

Beveiliging
Kinderfysiotherapie Maassluis neemt de bescherming van de gegevens van uw kind serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat gegevens van uw kind onvoldoende beveiligd zijn, gegevens van uw kind onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 010-5915544 of via info@kinderfysiotherapie-maassluis.nl

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van gegevens van uw kind door Kinderfysiotherapie Maassluis dan kunt u telefonisch of digitaal contact opnemen.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Onze diensten

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en verloopt dit bijna ongemerkt vanzelf. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Sensorische integratietherapie

Bij Sensorische (zintuiglijke) integratie wordt informatie die het kind opneemt met ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en evenwichtsorgaan door de hersenen verwerkt.

Bekkenbodemtherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een gespecialiseerde fysiotherapie op het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. Net als bij volwassenen kunnen ook bij kinderen stoornissen van de bekkenbodem optreden.

Gespecialiseerde zorg voor prematuren