Sensorische Integratietherapie

Bij Sensorische (zintuiglijke) integratie wordt informatie die het kind opneemt met ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en evenwichtsorgaan door de hersenen verwerkt. Hierdoor ontstaat een beeld van de wereld om het kind heen zodat hij of zij er op de juiste manier op kan reageren.

Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. De S.I.- therapeut richt zich op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving meer of minder waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind, op de motorische ontwikkeling of het leren op school. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.

Deze problemen uiten zich op vele manieren. Ouders en omgeving hebben vaak de indruk dat ‘als hij zijn best doet gaat het wel!’. Het is dan belangrijk te weten dat een kind met enorme inspanning en concentratie de taken misschien wel kan uitvoeren, maar dat ze niet automatisch geworden zijn. Als een kind bijvoorbeeld moet opletten dat hij recht op het stoeltje zit, niet mag wiebelen en ook nog de pen goed moet vasthouden, kan het zijn dat het kind niet goed meer weet wat de leerkracht gezegd heeft. Door altijd op te moeten letten krijgt het kind het gevoel op zijn tenen te moeten lopen. Het gevolg is o.a. onzekerheid en faalangst.

Ook kan een kind door slechte verwerking van informatie overgevoelig reageren. Mogelijke signalen hiervan zijn: het niet kunnen verdragen van bepaalde kleding of kledingmerkjes, moeite heeft met haren kammen en tanden poetsen, het vermijden van aanraking door anderen, snel draaierig worden op de schommel of wagenziek worden. Angst of irritatie hebben bij lawaai en snel een zonnebril of petje op willen als de zon schijnt. Als de overgevoeligheid niet behandeld wordt, leidt dit tot afweer en gedragsproblemen.

Behandelingen
Bij de behandeling van kinderen met Sensorische Integratie (S.I.) – problemen staat het kind centraal, ieder kind is anders. Dwang tot ontwikkelen (inner drive): het kind zoekt van nature de activiteiten die voor zijn ontwikkeling van belang zijn. Daarnaast wordt informatie beter verwerkt in de hersenen als het kind plezier beleeft aan de activiteit.

Bewegingen die door het kind zelf uitgevoerd worden, zijn beter te verwerken door de hersenen dan stimulatie van buitenaf (zelf schommelen geeft meer integratie dan geschommeld worden, het kind kan dan ook sneller misselijk worden).De gebruikte materialen zijn bedoeld om eigen actie van het kind uit te lokken op alle zintuiggebieden. Alle activiteiten worden spelenderwijs aangeboden. Ouders hebben een actieve rol.

De S.I. – therapeut sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind zodat ook faalangstige en onzekere kinderen optimaal behandeld kunnen worden.

Een behandeling begint altijd met een onderzoek. Hierna wordt in overleg besloten of behandeling volgt. Ook is doorverwijzing naar een logopedist of een orthopedagoog mogelijk voor aanvullend onderzoek en/of behandeling.

Een Sensorische Integratie (S.I.) – therapeut is een (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist die na zijn/haar opleiding de opleiding Sensorische Integratie heeft gevolgd. De problemen worden dus vanuit verschillende invalshoeken bekeken, er is dan ook veel samenwerking tussen de genoemde disciplines. Op de Hellingkade werkt Marijke Sprangers, kinderfysiotherapeut en SI-therapeut nauw samen met Sylvia van der Drift, logopedist en SI-therapeut. Zie: www.kinderlogopediemaassluis.nl

De Sensorische Integratie therapeut onderzoekt en behandelt kinderen met problemen op de volgende gebieden:

  • Stoornissen binnen het autistisch spectrum
  • Hyperactiviteit, motorische onrust, aandachts- en concentratieproblemen, ADHD, problemen in de ontwikkeling bij heel jonge en wat oudere kinderen
  • Eet- en drinkproblemen, deze worden dan gezien door Sylvia van der Drift. Logopediste en SI-therapeut
  • Kinderen met ademhalingsmoeilijkheden
  • Kinderen die voor hun ouders en omgeving “een puzzel” zijn


​Voor meer informatie verwijs ik graag naar de site van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking; www.nssi.nl
Hier kunt u meer lezen over prikkelverwerkingsproblemen en behandeling en hier vindt u een verwijslijst met kinderfysiotherapeuten, logopedisten, en ergotherapeuten die de opleiding tot sensorisch integratietherapeut gevolgd hebben. De hulpvraag bepaald bij welke professional u het beste terecht kunt met vragen over de prikkelverwerking van uw kind.

Onze diensten

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en verloopt dit bijna ongemerkt vanzelf. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Sensorische integratietherapie

Bij Sensorische (zintuiglijke) integratie wordt informatie die het kind opneemt met ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en evenwichtsorgaan door de hersenen verwerkt.

Bekkenbodemtherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een gespecialiseerde fysiotherapie op het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. Net als bij volwassenen kunnen ook bij kinderen stoornissen van de bekkenbodem optreden.

Gespecialiseerde zorg voor prematuren